Vosak i svijeće

PČELINJI VOSAK
– potpuno prirodni i čisti pčelinji vosak, neophodan sastojak krema na prirodnoj bazi.

Količina           Cijena
100 grama       12 KN

Vosak

  • Svijeća suza 11kn
  • Vosak za kreme 5 kn
  • Svijeća visoka 10 kn
  • Viseći ukrasi za jelku 2kn
  • Svijeća medo 10 kn
  • Viseći ukrasi za jelku 4kn
  • Svijeća bor 10kn
  • Svijeća ruža 8 kn
  • Svijeća jaslice 15kn
  • Svijeća košnica mala 5 kn velika 15 kn