MEDNI NAMAZ SA LJEŠNJACIMA


Količina                    Cijena
225 grama                 30 Kn
115 grama                  20 Kn

Medni namaz sa lješnjacima