MEDLJIKOVAC

 

– šumski med iz Turopoljskog luga, jedini med životinjskog porijekla. Nastaje zajedničkim djelovanjem lisnih ušiju i listova hrasta, bukve i graba. Izrazito bogat mineralima.
Odličan dodatak prehrani osoba s lošom krvnom slikom.

Količina meda             Cijena
900 grama                   80 KN
450 grama                   40 KN

Mediljkovac