MEDLJIKOVAC

 

– šumski med iz Turopoljskog luga, jedini med životinjskog porijekla. Nastaje zajedničkim djelovanjem lisnih ušiju i listova hrasta, bukve i graba. Izrazito bogat mineralima.
Odličan dodatak prehrani osoba s lošom krvnom slikom.

Količina meda             Cijena
900 grama                   EUR 11,00 = Kn 82,88
450 grama                   EUR  5,50 = Kn 41,44

Mediljkovac